Irene - Geschiedenis

Ons koor Irene is op 13 september 1943 opgericht in Elden, wat toen echt nog een dorp onder de rook van Arnhem was, destijds behorende bij de gemeente Elst. Het koor werd opgericht door een viertal mensen: Dhr. Schoonderwald, Bötzel en Alberts en Mevr. Kwabek. Het koor repeteerde in de Christelijke school en had al snel 32 leden. Gezien de tijd waarin het koor werd opgericht, is de gekozen naam ‘Irene’ (vrede), natuurlijk met reden gekozen.

Het koor groeide in de eerste jaren tot zelfs 65 leden.

In de beginjaren was het koor actief, nam deel aan concoursen en zangersdagen, waarbij er regelmatig een eerste of tweede plaats behaald werd. Nadat het koor derde werd, wat ervaren werd als ‘een zware nederlaag’ stopte het koor met het bezoeken van dergelijke dagen. Van 1953 tot 1974 nam het koor bijna jaarlijks deel aan contactavonden met omliggende zangverenigingen.

Jarenlang werd er in het voorjaar een zangavond georganiseerd, met daarna een toneelvoorstelling. Vanaf 1965 werd er met tussenpozen vaak een kerstzangdienst gehouden, samen met het Lucaskoor en Crescendo uit Elden.

Inmiddels is er deze traditie veranderd: Irene organiseert deze zangavond al een aantal jaren zelf.

In 2016 verleenden we als koor onze medewerking aan Arnhem-Zuidst een theatertocht van ‘De Plaats’ door Elden, waarbij we 18 keer mochten uitvoeren voor steeds wisselende groepen publiek. 

Irene is nu een koor met leden die tussen de 1 en 55 jaar lid zijn.