Agenda
2020

 07 juni  Zingen in de Bonifatiuskerk (gaat niet door i.v.m Coronavirus)
 10 juni  Zingen in Eldenstaete en afsluiting seizoen (gaat niet door i.v.m   Coronavirus)
 26 augustus  Begin nieuwe seizoen
 20 september  Zingen in de Eusebiuskerk
 23 september  Ledenvergadering
 25 oktober  Zingen in de Bonifatiuskerk
 29 november  Zingen bij de Baptistengemeente
 16 december  Generale repetitie  Kerstsamenzang Lucaskerk
 18 december  Kerstsamenzang in de Lucaskerk
 20 december  Zingen in de  Eusebiuskerk
 22 december  Zingen in Eldenstaete