Agenda
 

 28 augustus 2019 - 19.30 uur  1e repetitieavond na de vakantie
 25 september 2019 - 19.30 uur  Ledenvergadering
 04 oktober 2019 - 19.00 uur  Zingen in Malburgstaete
 06 oktober 2019  Zingen in de Bonifatiuskerk
 13 oktober 2019 - 16.00 uur  Zingen in de Bonifatiuskerk (Johannes de Heer)
 27 oktober 2019  Zingen in het Rijnstate Ziekenhuis
 11 december 2019  Generale repetitie Kerstsamenzangdienst
 13 december 2019  Kerstsamenzangdienst in de Lucaskerk 
 17 december 2019   Zingen in Eldenstaete
 24 december 2019  Kerstnachtdienst  in de Kandelaar