Agenda
 

 03 maart 2019  Zingen in het Rijnstate Ziekenhuis
 10 maart 2019  Zingen in de Kandelaar
 12 mei 2019  Zingen in de Bonifatiuskerk
 19 juni 2019 - 19.00 uur  Zingen Eldenstaete, daarna afsluiting seizoen
 28 augustus 2019 - 19.30 uur  1e repetitieavond na de vakantie
 25 september 2019 - 19.30 uur  Ledenvergadering
 06 oktober 2019  Zingen in de Bonifatiuskerk
 27 oktober 2019  Zingen in het Rijnstate Ziekenhuis
 13 december 2019  Kerstsamenzangdienst in de Lucaskerk 
 24 december 2019  Kerstnachtdienst  in de Kandelaar